De levensverzekering voorziet naar keuze de uitkering van een kapitaal of van een rente indien de verzekerde :

  • ofwel overlijdt tijdens de verzekeringsperiode,
  • ofwel in leven is op de einddatum,
  • ofwel in één van deze twee gevallen verkeert. Deze vorm wordt om die reden de "gemengde verzekering" genoemd.

 

1. Verzekeringen bij overlijden
Enkele voorbeelden hiervan zijn :

- Levenslange verzekering :
het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd uitsluitend bij het overlijden van de verzekerde.

- Schuldsaldoverzekering :
U koopt een huis of appartement, u wil renoveren of u heeft andere grote dromen ....De meeste onder ons hebben dan een lening nodig. U betaalt mooi uw lening af en geniet van uw droom maar plots komt u vroegtijdig te overlijden. Uw nabestaanden zullen de lening in uw plaats moeten afbetalen. Geen leuk vooruitzicht ! De oplossing voor dit probleem : de schuldsaldoverzekering. De verzekeringsmaatschappij zal in uw plaats uw lening terugbetalen (naargelang het gevraagde verzekerd kapitaal bv. 50% of 100% van het kapitaal van de lening).
Een schuldsaldoverzekering wordt volledig op maat gemaakt.

2. Verzekeringen bij leven
Deze verzekering voorziet de uitbetaling van een bedrag indien de verzekerde op de einddatum nog in leven is. Indien de verzekerde voordien overlijdt, zijn de premies verloren ofwel worden zij door de verzekeringsmaatschappij teruggestort. In dit laatste geval spreekt men van een uitgesteld kapitaal met tegenverzekering (UKMT).
De meest gekende is :

- Pensioensparen :
U kunt op 2 manieren aan pensioensparen doen, via een pensioenspaarverzekering of via een pensioenspaarfonds. Kiest u voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, dan kent u op voorhand het jaarlijks minimumrendement. Daarnaast maakt u kans op een winstbonus maar die hangt af van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.
Kiest u voor een pensioenspaarfonds bij een bank, dan krijgt u geen gegarandeerd minimumrendement. Zo'n fonds belegt immers in aandelen en obligaties en de winst hangt af van de beursevolutie. Op het einde van elk jaar wordt de balans opgemaakt.

Aangezien wij, Kantoor Van de Weyer, zowel verzekeringsmakelaar zijn als bankagent kunnen wij u beide producten aanbieden, rekening houdend met uw wensen en uw profiel.

3. Gemengde verzekeringen
Deze verzekering is dus tegelijkertijd én dekking van een risico én een belegging.
De meest gekende verhoudingen zijn :
- 10/10 : de kapitalen zijn gelijk
- 10/20 : het kapitaal overlijden is de helft van het kapitaal dat bij leven op einddatum wordt uitbetaald
- 10/5 : het kapitaal bij overlijden is het dubbele van het kapitaal bij leven.


Een niet te vergeten voordeel bij een levensverzekering is : het fiscale voordeel !
De polis moet wel beantwoorden aan enkele wettelijke voorwaarden en er is ook een beperking op het bedrag van de premie die mag afgetrokken worden.