Leningen
Leningen kan men opdelen in verschillende types : 

-  Consumentenkredieten
-  Woonkredieten
-  Beroepskredieten
 

Consumentenkredieten

De aankoop van een nieuwe of tweedehandswagen, een keuken, een veranda, ... Aankopen die zwaar kunnen wegen op een budget. Met een lening op afbetaling (LOA) ter financiering van een voorwerp kan u die aankoop toch realiseren en dat tegen zeer concurrentiële rentevoeten. Met deze kredietformule betaalt u vaste maandelijkse bedragen voor de totale duur van het contract.
 
 
Hypothecaire lening of woonkrediet

Een hypothecaire lening moet de verwerving of het behoud van een onroerend goed als doel hebben. Dat wil zeggen de aankoop, de bouw of verbouwing van een in België gelegen pand.

Voor de terugbetaling van een hypotheek bieden wij een uitgebreide waaier van mogelijkheden :
- Vaste maandelijkse terugbetalingen (vaste mensualiteiten)
- Vaste kapitaalsaflossingen
- Einde termijn (aflossingsvrij)
- LIKOM (Lineaire kapitaalsaflossing op maat)

Een woordje uitleg over LIKOM : Likom is de afkorting voor "Lineaire kapitaalsaflossing op maat". LIKOM is dus echt maatwerk want de maandlast stijgt of daalt volgens het budget van de klant. De doelgroep voor deze formule zijn klanten die in de toekomst een reële inkomensstijging of -daling verwachten.

Enkele types hypotheken :
- Startershypotheek: De startershypotheek is een Likom-woonkrediet met een hoge delta. M.a.w., de klant begint met een lage maandlast. In de loop van het krediet stijgt de maandlast.
- Voordeelhypotheek: De voordeelhypotheek is een Likom-woonkrediet met een lage delta. M.a.w., de klant begint met een hogere maandlast maar betaalt in de loop van het krediet maandelijks minder.
- Light Home: Met de Light Home-formule wordt het woonkrediet opgesplitst in 2 delen, nl. 70% van het krediet is een contract met vaste mensualiteiten en 30% is een contract einde termijn. Met een contract einde termijn krijgt u uitstel van kapitaalaflossing.
- Overbruggingskrediet: Een overbruggingskrediet is een krediet voor de bouw, aankoop of aankoop en verbouwing van een onroerend goed in afwachting van de verkoop van een ander roerend goed. Het overbruggingskrediet wordt terugbetaald met de opbrengst van deze verkoop.
 
 
 
Beroepskrediet

Onder beroepskredieten wordt verstaan
  • Businesslening
  • Investeringskrediet roerende goederen
  • Investeringskrediet onroerende goederen
  • Kaskrediet
  • Voorafbetaling belastingen (VAB)


Voor elke lening, zowel een hypothecair krediet als een consumentenkrediet, bieden wij eveneens de goedkoopste schuldsaldoverzekering aan.