Deze verzekering is ook gekend onder de naam "verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven". De familiale verzekering dekt u voor uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw fout, door mensen of dieren onder uw toezicht of die onstaan door uw nalatigheid.

Er zijn 3 belangrijke elementen :

  •  fout
  •  schade
  •  oorzakelijk verband tussen fout en schade

Fouten in het kader van een beroepsactiviteit vallen niet onder de dekking van deze polis, het gaat dus louter om fouten begaan in het privé leven.  Contractuele aansprakelijkheden vallen eveneens niet onder deze verzekering, hiervoor heeft u een geschreven of stilzwijgende overeenkomst.

Deze polis is een aansprakelijkheidsverzekering die uw aansprakelijkheid dekt t.o.v. derden. Als derden worden beschouwd 'elke andere persoon dan de verzekerden'.

Meestal wordt in deze polis ook een beperkte rechtsbijstand voorzien. Deze rechtsbijstand helpt u als u zelf schade lijdt, om die te verhalen op een aansprakelijke tegenpartij, of in geval van strafrechtelijke vervolgingen.

De familiale verzekering is nog zoveel meer dan hierboven omschreven en hangt natuurlijk af van uw persoonlijke behoeften. Denk maar aan huisdieren, kinderen in de jeugdbeweging, ... Daarom is het ook raadzaam om samen met u uw behoeften te overlopen en helpen wij u graag met de zoektocht naar die polis die u nodig heeft.